Onze mensen verstaan hun vak

Wat verandert er als u in een verpleeghuis gaat wonen? Dan mag u op onze zorg en aandacht rekenen, dag en nacht, alle dagen van de week. U en uw familie krijgen begeleiding door een team van experts. U overlegt zelf met uw eigen verpleegkundigen en verzorgenden. En het behandelplan maakt u samen met de verpleeghuisarts (specialist ouderengeneeskunde) die nauw samenwerkt met de diëtist, fysiotherapeut, psycholoog en ergotherapeut.

Professionele zorg is een vanzelfsprekendheid voor dit behandelteam. Net als blijven leren. Want dat doen al onze medewerkers. Hun persoonlijke en professionele groei is de basis van onze kwaliteit.