Gemoedelijk

Onze medewerkers en vrijwilligers werken vanuit hun hart en hebben oprechte aandacht voor u. Wie u ook bent, wat ook uw achtergrond is, binnen de kortste keren leren we u goed kennen. En u ons. In De Warme Huizen is het gemoedelijk en zorgen we voor gezellige ontmoetingen en activiteiten.

Uit ervaring weten we dat een goede sfeer in huis wordt bepaald door de manier waarop je met elkaar omgaat. Daarbij horen ook plezier en een grapje op zijn tijd. We delen samen lief en leed.

Dichtbij | Als we dichtbij mogen komen kunnen we veel betekenen

In ons werk is nabijheid heel belangrijk. Het is een voorwaarde om onze deskundigheid in te kunnen zetten. Als we dichtbij kunnen komen, zien we wie u echt bent en wat u wilt. Dat inzicht hebben we nodig om ons werk goed te kunnen doen. En dat doen we onvoorwaardelijk. We zijn er voor elke bewoner, dag en nacht. Het maakt ons blij dat we dichtbij u mogen komen. Dan horen we ook de mooie levensverhalen. Dat verrijkt ons werk en ons leven.