Warm contact met de omgeving

Ieder Warm Huis maakt deel uit van een dorp, een kleine stad of een wijk. Het huis staat in een omgeving waar het leeft. Waar ook andere mensen wonen, jong en oud. Wij hebben nauw contact met de mensen, verenigingen en bedrijven in de buurt. Samen ondernemen we van alles. Onmisbaar daarbij is de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Zij horen bij ons, net als uw vrienden en uw familie.

Het léven voortzetten, dat is wat we samen willen bereiken. Dat is goed voor ons allemaal.

Samen Sterk | Samen doen en samen leven verrijkt ons allemaal

Wij geloven in ‘samen’. Samen doen en samen leven verrijkt ons allemaal. Dit is ons huis waar we gastvrijheid en vriendschap koesteren en waarin we als vakmensen ons werk doen. We zijn sterk omdat we deel zijn van deze gemeenschap: dit huis, in deze wijk, in dit dorp, in deze kleine stad.  Omdat we verbonden zijn met elkaar: familie, vrienden, medewerkers, vrijwilligers en alle mensen in de omgeving. Zo voelen we dat.

We zijn hier met elkaar en voor elkaar - dat maakt het zo bijzonder. Daardoor kunnen we veel aan. We willen dat niemand zich hier alleen voelt en daar zetten we ons helemaal voor in.