Overige informatie

Hier vindt u overige informatie. Op deze manier proberen we zo transparant mogelijk te zijn.

- Bestuurs- en kwaliteitsverslag 2023
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2022
Voor wie is Huize Herfstzon?
- Woon- en zorgproducten 2024 
- Privacyreglement 2024
- Aanvullende tekst website mantelzorgers wijkverpleging
- Klachtenreglement
- Informatieprotocol
Organogram
 

Beleid duurzaamheid
De Warme Huizen heeft op het gebied van duurzaamheid en verantwoorde inzet van energie een structurele samenwerking met Stichting Lucrum. Door hen wordt een platform geboden voor inkoop, logistiek, kennisuitwisseling, innovatie en duurzaamheid.

Jaarlijks vindt samen met het platform van Lucrum een evaluatie van het duurzaamheidsbeleid plaats en wordt een speerpunt voor het betreffende jaar bepaald:

2019: inventarisatie lichtbronnen en vervangen door ledverlichting
2020: evaluatie en aanpassing energiecontracten
2021 + 2022: evaluatie van duurzaamheid in renovatie- en nieuwbouwtrajecten
2023: deelname regionaal duurzaamheidsproject C23
Oktober 2023: ondertekening intentieverklaring Green Deal Duurzame Zorg

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Mocht u behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning, dan kunt u terecht bij de organisatie Zorgbelang. Deze organisatie biedt gratis ondersteuning aan in de gemeente Hof van Twente. Zo kan de organisatie u helpen bij:

  • Informatie en advies krijgen over o.a. zorgorganisatie, zorgaanbod, wachttijden
  • Het kiezen van een passende zorgaanbieder
  • Bemiddelingen tussen u en een zorgaanbieder
  • De invulling van uw zorg
  • De procedure van herindicatie
  • Uw klachten en geschillen over de geleverde zorg

De contactgegevens van Zorgbelang vindt u hieronder.

Website www.zorgbelang-overijssel.nl
E-mailadres info@zorgbelang-overijssel.nl
Telefoonnummer 074 -291 35 97
Bezoekadres Lupinestraat 9, 7552 HJ Hengelo

 

Reacties en klachten

Als u ons laat weten wat u van ons werk vindt, kunnen wij daarvan leren en er iets mee doen. Daarom zijn we blij met uw reacties: met de positieve, maar ook met de negatieve. U kunt ze bij al onze medewerkers kwijt of bij de waarnemend leidinggevende van Herfstzon, mevrouw Stella Broeks. Zo horen wij wat er goed gaat en wat er beter kan. Uw klacht zien wij als ons beste advies.


Cliëntenvertrouwenspersoon De Warme Huizen, locatie Verpleeghuis Huize Herfstzon
Het kan voorkomen dat u zich als bewoner of naaste ergens zorgen over maakt. We nodigen u uit dat rechtstreeks met een zorgmedewerker of leidinggevende te bespreken. Mocht u iets willen vertellen aan een onafhankelijke derde, dan kunt u in vertrouwen contact opnemen met cliëntenvertrouwenspersoon Linda van Wanrooy, Laarstraat 108a, 7471 DG Goor. Tel. 06-29326326, e-mail: janenlindavanw@gmail.com.
 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
U kunt als cliënt, familie en/of cliëntvertegenwoordiger te maken hebben met onvrijwillige zorg. Wanneer u bijvoorbeeld een vraag, een klacht of een probleem heeft met de beperking van de vrijheid van de cliënt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Jody Kurvink van het LSR. Zij ondersteunt u bij een oplossing of bij het indienen van een klacht. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 – 11 50 62 48 of een mail sturen naar j.kurvink@hetlsr.nl. Mocht u haar niet kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met 088 – 20 15 900.

Meer informatie vindt u in onderstaande brochures, door te klikken op de link.
Voor cliëntvertegenwoordiger: brochure
Voor familie: brochure


Onafhankelijke klachtencommissie
Met klachten over zorg of wonen in locatie Huize Herfstzon kunt u zich ook wenden tot de klachtencommissie:

Mevrouw Kerkhoff, voorzitter
Mevrouw Jalink, secretaris
Mevrouw De Noo

U kunt hier doorklikken naar het klachtenformulier en het klachtenreglement.

De klachtencommissie is bereikbaar via de receptie van Verpleeghuis Huize Herfstzon 0547 272342 of klachtencommissie@herfstzongoor.nl. Ook kunt u terecht bij de Landelijke Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl.


Bewaking privacy
Kwaliteitsfunctionaris Linda Kemna is binnen onze organisatie de functionaris gegevensbescherming. Zij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt haar bereiken via de receptie op nummer: 0547 272342.